मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
24 x 7 नागरी संपर्क केंद्र : 1800 120 8040 (टोल फ्री)

महत्वाच्या व्यक्ती

  • माननीय मुख्यमंत्रीश्री एकनाथ शिंदे
    माननीय मुख्यमंत्री
  • माननीय उपमुख्यमंत्रीश्री देवेंद्र फडणवीस
    माननीय उपमुख्यमंत्री
  • माननीय उपमुख्यमंत्रीश्री अजित पवार
    माननीय उपमुख्यमंत्री