मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
24 x 7 नागरी संपर्क केंद्र : 1800 120 8040 (टोल फ्री)

अद्ययावत बातम्या


क्रमांकअद्ययावत बातम्यादिनांकडाऊनलोड
1 अभ्यागतांना मा.परिवहन आयुक्त यांना दर सोमवारी सकाळी 11 ते दुपारी 2 या वेळेत पूर्व परवानगीशिवाय भेटता येईल. 08/09/2020 PDF
    
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.