मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
24 x 7 नागरी संपर्क केंद्र : 1800 120 8040 (टोल फ्री)

सर्व प्रा.प.का. व उप प्रा.प.का तील ना-वापर वाहनांची माहिती

क्रमांकविषयदिनांकआकार (MB)डाऊनलोड
1 उप प्रा.प.का. हिंगोली 27/01/2022 0.64 Click here to Download PDF
2 उप प्रा.प.का. जळगाव 25/01/2022 4.44 Click here to Download PDF
3 उप प्रा.प.का. रत्नागिरी जूलै 2022 24/08/2022 1.78 Click here to Download PDF
4 उप प्रा.प.का. सिंधुदुर्ग 20/07/2022 8.89 Click here to Download PDF
5 उप प्रा.प.का. अहमदनगर 15/07/2022 1.61 Click here to Download PDF
6 प्रा.प.का. पनवेल 15/03/2022 1.67 Click here to Download PDF
7 उप प्रा.प.का. यवतमाळ 14/03/2022 2.37 Click here to Download PDF
8 उप प्रा.प.का. वाशिम 10/03/2022 1.17 Click here to Download PDF
9 उप प्रा.प.का. हिंगोली दि. 06.07.2022 07/07/2022 0.60 Click here to Download PDF
10 उप प्रा.प.का. रत्नागिरी 07/03/2022 0.27 Click here to Download PDF
12
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.