मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
24 x 7 नागरी संपर्क केंद्र : 1800 120 8040 (टोल फ्री)

इलेक्ट्रॉनिक मीटर

क्रमांकविषयदिनांकआकार (MB)डाऊनलोड
1 यांत्रिक मीटर मुंबई पूर्व 03/11/2015 0.04 Click here to Download PDF
2 विद्युत मीटर मुंबई पूर्व 03/11/2015 0.03 Click here to Download PDF
3 मीटर दुरुस्ती केंद्र मुंबई (मध्य) 03/11/2015 0.08 Click here to Download PDF
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.