मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
24 x 7 नागरी संपर्क केंद्र : 1800 120 8040 (टोल फ्री)

आरटीओ ई-लिलाव

क्रमांकविषयदिनांकआकार (MB)डाऊनलोड
1 मुंबई पूर्व आर.टी.ओ. कार्यालयाकडून ई-लिलाव 20/01/2022 1.09 Click here to Download PDF
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.