मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
24 x 7 नागरी संपर्क केंद्र : 1800 120 8040 (टोल फ्री)

विभागाबद्दल मूलभूत माहिती

क्रमांकविषयदिनांकआकार (MB)डाऊनलोड
1 RTI Information 01/01/2016 6.11 Click here to Download PDF
2 Information under section 4 01/01/2016 7.32 Click here to Download PDF
3 Maahiti Adhikari, Apiliya Adhikari - Yadi 01/01/2016 0.16 Click here to Download PDF
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.