मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
मदत केंद्र: 022-62426666

​पुणे केंद्र

क्रमांकविषयदिनांकआकार (MB)डाऊनलोड
1 विभागीय परीक्षा-2016 निकाल - मुखपृष्ठ 14/02/2017 0.46 Click here to Download PDF
2 विभागीय परीक्षा-2016 निकाल - १ 14/02/2017 0.92 Click here to Download PDF
3 विभागीय परीक्षा-2016 निकाल - २ 14/02/2017 0.89 Click here to Download PDF
4 विभागीय परीक्षा-2016 निकाल - ३ 14/02/2017 0.88 Click here to Download PDF
5 विभागीय परीक्षा-2016 निकाल - ४ 14/02/2017 0.85 Click here to Download PDF
6 लिपिकवर्गीय कर्मचाऱ्यांची विभागीय परीक्षा -२०१७ 01/02/2018 1.32 Click here to Download PDF
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.