मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
24 x 7 नागरी संपर्क केंद्र : 1800 120 8040 (टोल फ्री)

अपघात महिती

क्रमांकविषयदिनांकआकार (MB)डाऊनलोड
1 अपघात माहिती जून 2017 आणि जून 2018 15/11/2018 0.02 Click here to Download PDF
2 अलेख 15/11/2018 0.05 Click here to Download PDF
3 हरियाणा दृष्टी शून्य पीपीटी - डब्ल्यूआरआय इंडिया 15/11/2018 3.02 Click here to Download PDF
4 अपघात माहिती ग्राफिक डेटा 15/11/2018 0.02 Click here to Download PDF
5 अपघात अलेख 15/11/2018 0.71 Click here to Download PDF
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.