मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
24 x 7 नागरी संपर्क केंद्र : 1800 120 8040 (टोल फ्री)

राज्य परिवहन टप्पा करार

क्रमांकविषयदिनांकआकार (MB)डाऊनलोड
1 स्टेज कॅरेजसाठी भाड्याची पुनरावृत्ती 28/10/2021 13.13 Click here to Download PDF
2 भाडे चार्ट ऑफ शिवनेरी अँड शिवशाही 03/02/2021 1.74 Click here to Download PDF
3 भाडे टेबल डिलक्स चार्ट 03/02/2021 0.78 Click here to Download PDF
4 भाडे टेबल चार्ट 03/02/2021 0.22 Click here to Download PDF
5 शहराचे भाडे 03/02/2021 0.41 Click here to Download PDF
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.