मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
मदत केंद्र: 022-62426666

​जनहित याचिका क्र. १२८/२००४​

क्रमांकविषयदिनांकआकार (MB)डाऊनलोड
1 ​जनहित याचिका क्र. १२८/२००४​ 20/06/2017 1.02 Click here to Download PDF
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.