मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
मदत केंद्र: 022-62426666

राज्य परिवहन प्राधिकरण

क्रमांकविषयदिनांकआकार (MB)डाऊनलोड
1 राज्य परिवहन प्राधिकरण 10.08.2018 28/08/2018 1.61 Click here to Download PDF
2 राज्य परिवहन प्राधिकरण 27/06/2018 0.88 Click here to Download PDF
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.