मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
Call Us : 8390300300 / 18002339985
               0253-2226100 / 0253-6642300

निविदा

क्रमांकविषयदिनांकआकार (MB)डाऊनलोड
1 ​कीटक व उंदीरनाशक औषध फवारणीच्या दरपत्रकाबाबत प्रसिद्धीपत्रक ​ 24/05/2017 0.19 Click here to Download PDF
2 फॅक्स मशीन देखभाल दुरुस्ती करारा बाबत 24/03/2017 0.26 Click here to Download PDF
3 टोनर / कारट्रिज रेफीलिन्ग बाबतचा देखभाल दुरुस्तीचा करार 24/03/2017 0.75 Click here to Download PDF
4 एनआयटी 19/08/2015 0.02 Click here to Download PDF
5 ​परिवहन आयुक्त कार्यालयाकरिता एक लॅपटॉप खरेदीबाबत प्रसिद्धीपत्रक ​ 19/05/2017 0.24 Click here to Download PDF
6 गोंदिया ते लांजी ( A-१२६) ​आंतरराज्यीय मार्गावरील ​परवाना वाटपासंबंधित जाहीर सूचना 18/02/2017 2.74 Click here to Download PDF
7 परिवहन आयुक्त कार्यालय साफसफाईचे कामकाज कंत्राटी पद्धतीने करण्याबाबतची निविदा जाहिरात 17/03/2017 0.18 Click here to Download PDF
8 सार्वजनिक निविदा सूचना 15/03/2015 0.26 Click here to Download PDF
9 निविदा सूचना 14/03/2016 0.48 Click here to Download PDF
10 प्रिपेड निविदा (पूर्वदेय) 11/05/2015 1.65 Click here to Download PDF
12
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.