मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
24 x 7 नागरी संपर्क केंद्र : 1800 120 8040 (टोल फ्री)

निविदा

क्रमांकविषयदिनांकआकार (MB)डाऊनलोड
1 संगणक संच, लेझर प्रिंटरआणि लॅपटॉप GeM Portal वरुन खरेदी करणेबाबत. 31/01/2024 0.66 Click here to Download PDF
2 विद्युत उपकरणांच्या दुरुस्तीबाबत 31/01/2022 1.20 Click here to Download PDF
3 आर सी डिएल टेंडर बाबत 30/09/2022 1.72 Click here to Download PDF
4 अटकावून ठेवलेल्या वाहनांच्या जाहिर लिलावा बाबत. 30/08/2022 4.53 Click here to Download PDF
5 परिवहन आयुक्त कार्यालयातील संगणक व प्रिंटर यांच्या वार्षिक मेनटेनेस कराराबाबत 29/12/2021 1.18 Click here to Download PDF
6 निविदा मागवण्याची सूचना - परिवहन विभागाचा सर्व कार्यालयातील मनुष्यबळ अभिलेखांचे स्कॅनिंग व डिजिटायझशन करण्याकरिता सेवापुरवठादाराची निवड करण्याबाबत 29/12/2017 0.30 Click here to Download PDF
7 परिवहन आयुक्त कार्यालयासाठी टोनर व काट्रेज रिफीलिंग बाबत निविदा 29/04/2024 3.08 Click here to Download PDF
8 प्रादेशिक परिवहन कार्यालय मुंबई (पूर्व) कार्यालयासाठी साफसफाईची निविदा प्रसिद्ध करणे बाबत 29/04/2022 1.86 Click here to Download PDF
9 HSRP निविदेबाबत 2023 28/08/2023 0.16 Click here to Download PDF
10 प्रादेशिक परिवहन कार्यालय मुंबई पश्चिम या कार्यालयातील सफाई कामकाज कंत्राटी पद्धतीने करण्याबाबतचे प्रसिद्धीपत्रक प्रसिद्ध करणे बाबत 28/07/2022 0.64 Click here to Download PDF
1234567
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.