मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
24 x 7 नागरी संपर्क केंद्र : 1800 120 8040 (टोल फ्री)

निविदा

क्रमांकविषयदिनांकआकार (MB)डाऊनलोड
1 परिवहन आयुक्त कार्यालयातील संगणक व प्रिंटर यांच्या वार्षिक मेनटेनेस कराराबाबत 29/12/2021 1.18 Click here to Download PDF
2 निविदा मागवण्याची सूचना - परिवहन विभागाचा सर्व कार्यालयातील मनुष्यबळ अभिलेखांचे स्कॅनिंग व डिजिटायझशन करण्याकरिता सेवापुरवठादाराची निवड करण्याबाबत 29/12/2017 0.30 Click here to Download PDF
3 मूवर्स आणि पॅकर्सची आवश्यकता 27/08/2019 0.22 Click here to Download PDF
4 वृत्तपत्र स्क्रॅप निविदा बाबत 27/01/2021 0.61 Click here to Download PDF
5 बायोमेट्रिक यंत्रणेची वार्षिक देखभाल दुरुस्ती करार बाबत 26/06/2019 0.46 Click here to Download PDF
6 संगणक संच व लेझर प्रिंटर GeM Portal वरुन खरेदी करणेबाबत. 26/02/2021 0.41 Click here to Download PDF
7 वार्षिक देखभाल दुरुस्ती करार 2019 मुदतवाढ 26/02/2019 0.26 Click here to Download PDF
8 ईपीएबीएक्स निविदा प्रसिद्ध करण्याबाबत 25/09/2020 0.22 Click here to Download PDF
9 परिवहन विभागातील नोंदणी प्रमाणपत्र छपाई व अनुज्ञप्ती छपाई करिता केंद्रीकृत सेवापुरवठादाराची निवड करणेबाबत. 25/03/2021 0.60 Click here to Download PDF
10 परिवहन आयुक्त कार्यालयासाठीटोनर / काट्रेजचे रिफिलिंग करणे बाबत 22/09/2020 0.79 Click here to Download PDF
1234
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.