मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
मदत केंद्र: 022-62426666

निविदा

क्रमांकविषयदिनांकआकार (MB)डाऊनलोड
1 पोर्टेबल वजन काटे खरेदी करणेबाबतच्या निविदेचे प्रसिद्धीपत्रक 31/01/2018 0.15 Click here to Download PDF
2 निविदा मागवण्याची सूचना - परिवहन विभागाचा सर्व कार्यालयातील मनुष्यबळ अभिलेखांचे स्कॅनिंग व डिजिटायझशन करण्याकरिता सेवापुरवठादाराची निवड करण्याबाबत 29/12/2017 0.30 Click here to Download PDF
3 शुध्दीपत्र पोर्टेबल वजन काटे खरेदी करणेबाबत 23/02/2018 0.19 Click here to Download PDF
4 कंत्राटी परवाना वाटपा बाबतची जाहीर सूचना 22/02/2018 2.01 Click here to Download PDF
5 संगणक प्रिंटर / कारट्रिज रिफिलिंग करण्याचे वार्षिक देखभाल करार 21/11/2017 0.24 Click here to Download PDF
6 पोर्टेबल एक्सटर्नल हार्ड डिस्क 21/11/2017 0.20 Click here to Download PDF
7 वार्षिक देखभाल दुरुस्ती करार 21/11/2017 0.21 Click here to Download PDF
8 ​परिवहन आयुक्त कार्यालयाकरिता एक लॅपटॉप खरेदीबाबत प्रसिद्धीपत्रक ​ 19/05/2017 0.24 Click here to Download PDF
9 फॅक्स मशीन वार्षिक देखभाल दुरुस्ती करार 19/03/2018 0.22 Click here to Download PDF
10 परिवहन आयुक्त कार्यालयात लेक्समार्क एमएस 312dn प्रिंटरच्या कार्ट्रिज / टोनर खरेदीसाठी कोटेशन मागविणे बाबत 15/09/2018 0.52 Click here to Download PDF
12
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.