मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
Call Center: 022-62426666

Taxi Auto Fare Committee report 2017

क्रमांकविषयदिनांकआकार (MB)डाऊनलोड
1 भाग 1 23/10/2017 33.66 Click here to Download PDF
2 भाग 2 23/10/2017 38.32 Click here to Download PDF
3 भाग 3 23/10/2017 30.80 Click here to Download PDF
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.