मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
24 x 7 नागरी संपर्क केंद्र : 1800 120 8040 (टोल फ्री)

रुग्णवाहिका माहिती यादी

क्रमांकविषयदिनांकआकार (MB)डाऊनलोड
1 महाराष्ट्र राज्यात रुग्णवाहिका दर यादी 24/06/2020 0.12 Click here to Download PDF
2 रुग्णवाहिकेसंदर्भात कोणतीही तक्रार असल्यास कृपया येथे संपर्क साधा 18/06/2020 0.11 Click here to Download PDF
3 रुग्णवाहिका माहिती यादी 18/06/2020 1.48 Click here to Download PDF
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.