मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
24 x 7 नागरी संपर्क केंद्र : 1800 120 8040 (टोल फ्री)

सर्व प्रा.प.का. माहिती अधिकार माहिती

क्रमांकविषयदिनांकआकार (MB)डाऊनलोड
1 प्रा.प.का. नांदेड माहिती अधिकार माहिती 07/11/2023 7.64 Click here to Download PDF
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.