मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
24 x 7 नागरी संपर्क केंद्र : 1800 120 8040 (टोल फ्री)

ओटो/ टॅक्सी स्टँड

क्रमांकविषयदिनांकआकार (MB)डाऊनलोड
1 पेण आरटीओ 31/07/2019 0.50 Click here to Download PDF
2 गडचिरोली आरटीओ 26/04/2019 0.16 Click here to Download PDF
3 वर्धा आरटीओ 24/04/2019 0.07 Click here to Download PDF
4 नंदुरबार आरटीओ 24/04/2019 1.41 Click here to Download PDF
5 यवतमाळ आरटीओ 24/04/2019 2.58 Click here to Download PDF
6 जालना आरटीओ जालना आरटीओ 24/04/2019 0.60 Click here to Download PDF
7 अकलुज आरटीओ 24/04/2019 0.05 Click here to Download PDF
8 अहमदनगर आरटीओ 24/04/2019 2.96 Click here to Download PDF
9 पुणे आरटीओ 24/04/2019 0.31 Click here to Download PDF
10 मुंबई मध्य आरटीओ 24/04/2019 17.37 Click here to Download PDF
12345
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.