मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
24 x 7 नागरी संपर्क केंद्र : 1800 120 8040 (टोल फ्री)

ऑटो रिक्षा आणि टॅक्सी भाडेवाढ

क्रमांकविषयदिनांकआकार (MB)डाऊनलोड
1 कूल कॅब टॅक्सीसाठी दरपत्रक (सीएनजी) एमएमआर (इंग्रजीमध्ये) 27/11/2020 0.72 Click here to Download PDF
2 ऑटोरिक्षा साठी (सीएनजी) चे दरपत्रक एमएमआर (मराठीमध्ये) 27/02/2021 0.11 Click here to Download PDF
3 ऑटोरिक्षा साठी (सीएनजी) चे दरपत्रक एमएमआर (इंग्रजीमध्ये) 27/02/2021 0.28 Click here to Download PDF
4 काळी पिवळी टॅक्सीसाठी दरपत्रक (सीएनजी) एमएमआर (मराठीमध्ये) 27/02/2021 0.21 Click here to Download PDF
5 काळी पिवळी टॅक्सीसाठी दरपत्रक (सीएनजी) एमएमआर (इंग्रजीमध्ये) 27/02/2021 0.71 Click here to Download PDF
6 कूल कॅब टॅक्सीसाठी दरपत्रक (सीएनजी) एमएमआर (मराठीमध्ये) 27/02/2021 0.21 Click here to Download PDF
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.