मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
24 x 7 नागरी संपर्क केंद्र : 1800 120 8040 (टोल फ्री)

सर्व अधिकाऱ्यांचे निकाल

क्रमांकविषयदिनांकआकार (MB)डाऊनलोड
1 पुणे केंद्र सहायक मोटार वाहन निरिक्षक निकाल ऑक्टोबर 2023 24/11/2023 1.12 Click here to Download PDF
2 औरंगाबाद केंद्र सहायक मोटार वाहन निरिक्षक निकाल ऑक्टोबर 2023 24/11/2023 1.68 Click here to Download PDF
3 ठाणे केंद्र सहायक मोटार वाहन निरिक्षक निकाल ऑक्टोबर 2023 24/11/2023 1.45 Click here to Download PDF
4 नागपूर केंद्र सहायक मोटार वाहन निरिक्षक निकाल ऑक्टोबर 2023 24/11/2023 0.91 Click here to Download PDF
5 मोटार वाहन निरिक्षक निकाल ऑक्टोबर 2023 24/11/2023 3.09 Click here to Download PDF
6 सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी निकाल ऑक्टोबर 2023 24/11/2023 0.25 Click here to Download PDF
7 सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी निकाल 2023 15/02/2023 0.58 Click here to Download PDF
8 मोटार वाहन निरिक्षक निकाल 2023 15/02/2023 5.18 Click here to Download PDF
9 सहायक मोटार वाहन निरिक्षक निकाल 2023 15/02/2023 2.32 Click here to Download PDF
10 पुणे केंद्र मो.वा.नि. निकाल 2022 06/04/2022 1.56 Click here to Download PDF
12
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.