मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
24 x 7 नागरी संपर्क केंद्र : 1800 120 8040 (टोल फ्री)

सर्व अधिकाऱ्यांचे निकाल

क्रमांकविषयदिनांकआकार (MB)डाऊनलोड
1 पुणे केंद्र मो.वा.नि. निकाल 2022 06/04/2022 1.56 Click here to Download PDF
2 ठाणे केंद्र मो.वा.नि. निकाल 2022 06/04/2022 1.54 Click here to Download PDF
3 सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी निकाल 2022 06/04/2022 0.31 Click here to Download PDF
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.