मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
24 x 7 नागरी संपर्क केंद्र : 1800 120 8040 (टोल फ्री)

मोटार वाहन एग्रीगेटर नियम 2022

क्रमांकविषयदिनांकआकार (MB)डाऊनलोड
1 महाराष्ट्र शासन अधिसूचना 11/03/2022 1.96 Click here to Download PDF
2 शासन अधिसूचना 11/03/2022 1.96 Click here to Download PDF
3 मोटार वाहन एकत्रित करणारे मार्गदर्शक तत्त्वे-2020 11/03/2022 3.45 Click here to Download PDF
4 सार्वजनिक हित याचिका (एल) क्र. 2020 चा 9775 11/03/2022 0.10 Click here to Download PDF
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.