मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
मदत केंद्र: 022-62426666

​भारतीय प्रशासन सेवेत नियुक्ती करण्याबाबत

क्रमांकविषयदिनांकआकार (MB)डाऊनलोड
1 भारतीय प्रशासन सेवेत नियुक्ती करण्याबाबत 18/02/2017 8.38 Click here to Download PDF
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.