मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
24 x 7 नागरी संपर्क केंद्र : 1800 120 8040 (टोल फ्री)

ऑटो रिक्षा आणि टॅक्सी भाडेवाढ पत्रक

क्रमांकविषयदिनांकआकार (MB)डाऊनलोड
1 कुल कॅब टॅक्सीसाठी दरपत्रक (सीएनजी) एमएमआर (मराठीमध्ये) दि. 01.10.2022 30/09/2022 6.39 Click here to Download PDF
2 कुल कॅब टॅक्सीसाठी दरपत्रक (सीएनजी) एमएमआर (इंग्रजीमध्ये) दि. 01.10.2022 30/09/2022 0.67 Click here to Download PDF
3 काळी पिवळी टॅक्सीसाठी दरपत्रक (सीएनजी) एमएमआर (मराठीमध्ये) दि. 01.10.2022 30/09/2022 6.38 Click here to Download PDF
4 काळी पिवळी टॅक्सीसाठी दरपत्रक (सीएनजी) एमएमआर (इंग्रजीमध्ये) दि. 01.10.2022 30/09/2022 0.67 Click here to Download PDF
5 ऑटो रिक्षासाठी दरपत्रक (सीएनजी) एमएमआर (मराठीमध्ये) दि. 01.10.2022 30/09/2022 6.04 Click here to Download PDF
6 ऑटो रिक्षासाठी दरपत्रक (सीएनजी) एमएमआर (इंग्रजीमध्ये) दि. 01.10.2022 30/09/2022 0.67 Click here to Download PDF
7 ऑटो रिक्षासाठी दरपत्रक (सीएनजी) एमएमआर (मराठीमध्ये) 30/09/2022 0.11 Click here to Download PDF
8 ऑटो रिक्षासाठी दरपत्रक (सीएनजी) एमएमआर (इंग्रजीमध्ये) 30/09/2022 0.28 Click here to Download PDF
9 कूल कॅब टॅक्सीसाठी दरपत्रक(सीएनजी) एमएमआर ((मराठीमध्ये)) 30/09/2022 0.21 Click here to Download PDF
10 कूल कॅब टॅक्सीसाठी दरपत्रक(सीएनजी) एमएमआर (इंग्रजीमध्ये) 30/09/2022 0.72 Click here to Download PDF
12
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.