मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
24 x 7 नागरी संपर्क केंद्र : 1800 120 8040 (टोल फ्री)

सेवा अर्हता विभागीय परीक्षा

क्रमांकविषयदिनांकआकार (MB)डाऊनलोड
1 सेवा अर्हता विभागीय परीक्षा निकाल 2019 18/01/2020 0.48 Click here to Download PDF
2 लिपीकवर्गीय कर्मचाऱ्यांची सेवा अर्हता विभागीय परीक्षा निकाल - 2020 (सर्व केंद्र) 07/06/2021 1.23 Click here to Download PDF
3 लिपीकवर्गीय कर्मचाऱ्यांची सेवा अर्हता विभागीय परीक्षा निकाल - 2022 पुणे केंद्र 05/07/2022 0.26 Click here to Download PDF
4 लिपीकवर्गीय कर्मचाऱ्यांची सेवा अर्हता विभागीय परीक्षा निकाल - 2022 ठाणे केंद्र 05/07/2022 0.37 Click here to Download PDF
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.