मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
24 x 7 नागरी संपर्क केंद्र : 1800 120 8040 (टोल फ्री)

प्राणी क्रूरता अधिनियम 1960

Sr. No Document Name pdf
1 animal cruilty act 1960 Click here to Download PDF
2 awbi16-tr of ani rules-notification 2001 Click here to Download PDF
3 Circular 09.08.2019  Click here to Download PDF
4 High Court order dated 06.08.2019 Click here to Download PDF
5 IS 5236.1982 Click here to Download PDF
6 IS 5238.2001_0   Click here to Download PDF
7 IS - 14904.2007_0 Click here to Download PDF
8 Transport of animal rules 1978 Click here to Download PDF

 

या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.