मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
मदत केंद्र: 022-62426666

वापरकर्ता पुस्तिका

क्रमांकविषयदिनांकआकार (MB)डाऊनलोड
1 डिजीलॉकर वेबसाइट 28/05/2018 2.65 Click here to Download PDF
2 एमपीरिवहन मोबाईल ऍप्लिकेशन 01/02/2019 1.52 Click here to Download PDF
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.