मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
24 x 7 नागरी संपर्क केंद्र : 1800 120 8040 (टोल फ्री)

मोबाइल अॅप्स

Play and learn road safety rules with the winning entries of our Hackathon event !!

RTO Maharashtra App

a
 
 

Road Safe

a
Winner
 

Sarathi

a
1st Runner-Up
 

Obey or Die

a
2nd Runner-Up
 
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.