मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
24 x 7 नागरी संपर्क केंद्र : 1800 120 8040 (टोल फ्री)

राज्य परिवहन प्राधिकरण

क्रमांकविषयदिनांकआकार (MB)डाऊनलोड
1 राज्य परिवहन प्राधिकरण 10.08.2018 28/08/2018 1.61 Click here to Download PDF
2 राज्य परिवहन प्राधिकरण 27/06/2018 0.88 Click here to Download PDF
3 परिचलन ठराव 2 2017 17/05/2023 0.88 Click here to Download PDF
4 परिचलन ठराव 12017 17/05/2023 1.65 Click here to Download PDF
5 राज्य परिवहन प्राधिकरण 274 बैठक दि.06.12.2021 13/12/2021 4.10 Click here to Download PDF
6 राज्य परिवहन प्राधिकरण 271 बैठक दि.22.12.2020 12/01/2021 4.38 Click here to Download PDF
7 STA Resolution no. 09/2022 09/11/2022 7.99 Click here to Download PDF
8 राज्य परिवहन प्राधिकरण 260 बैठक 08/07/2022 1.42 Click here to Download PDF
9 राज्य परिवहन प्राधिकरण 258 बैठक 08/07/2022 3.10 Click here to Download PDF
10 राज्य परिवहन प्राधिकरण 257 बैठक 08/07/2022 2.67 Click here to Download PDF
123
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.