मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
24 x 7 नागरी संपर्क केंद्र : 1800 120 8040 (टोल फ्री)

राज्य परिवहन प्राधिकरण

क्रमांकविषयदिनांकआकार (MB)डाऊनलोड
1 राज्य परिवहन प्राधिकरण 10.08.2018 28/08/2018 1.61 Click here to Download PDF
2 राज्य परिवहन प्राधिकरण 27/06/2018 0.88 Click here to Download PDF
3 राज्य परिवहन प्राधिकरण 274 बैठक दि.06.12.2021 13/12/2021 4.10 Click here to Download PDF
4 राज्य परिवहन प्राधिकरण 271 बैठक दि.22.12.2020 12/01/2021 4.38 Click here to Download PDF
5 राज्य परिवहन प्राधिकरण 25.01.2019 08/02/2019 5.56 Click here to Download PDF
6 राज्य परिवहन प्राधिकरण 14.08.2019 07/10/2019 1.38 Click here to Download PDF
7 राज्य परिवहन प्राधिकरण 29.07.2019 07/10/2019 2.95 Click here to Download PDF
8 राज्य परिवहन प्राधिकरण 273 बैठक दि.25.10.2021 05/08/2021 0.68 Click here to Download PDF
9 राज्य परिवहन प्राधिकरण 272 बैठक दि.05.08.2021 05/08/2021 0.68 Click here to Download PDF
10 राज्य परिवहन प्राधिकरण 270 बैठक दि24.09.2020 01/10/2020 3.23 Click here to Download PDF
12
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.