मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
24 x 7 नागरी संपर्क केंद्र : 1800 120 8040 (टोल फ्री)

राज्य परिवहन प्राधिकरण

क्रमांकविषयदिनांकआकार (MB)डाऊनलोड
1 राज्य परिवहन प्राधिकरण 10.08.2018 28/08/2018 1.61 Click here to Download PDF
2 राज्य परिवहन प्राधिकरण 27/06/2018 0.88 Click here to Download PDF
3 राज्य परिवहन प्राधिकरण 25.01.2019 08/02/2019 5.56 Click here to Download PDF
4 राज्य परिवहन प्राधिकरण 14.08.2019 07/10/2019 1.38 Click here to Download PDF
5 राज्य परिवहन प्राधिकरण 29.07.2019 07/10/2019 2.95 Click here to Download PDF
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.