मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
24 x 7 नागरी संपर्क केंद्र : 1800 120 8040 (टोल फ्री)

विभागिय नियमपुस्तिका

क्रमांकविषयदिनांकआकार (MB)डाऊनलोड
1 तृतीय पक्षाच्या जोखमीवर मोटार वाहन विमा 03/11/2015 0.21 Click here to Download PDF
2 शिकाऊ अनुज्ञप्ती जारी 03/11/2015 0.36 Click here to Download PDF
3 वाहक अनुज्ञप्ती 03/11/2015 0.33 Click here to Download PDF
4 काही प्रकरणात दोषरहित जबाबदारी 03/11/2015 0.16 Click here to Download PDF
5 परिशिष्ट 03/11/2015 4.82 Click here to Download PDF
6 दावे न्यायाधिकरणे 03/11/2015 0.19 Click here to Download PDF
7 राज्य परिवहन उपक्रम संबंधी विशेष तरतुदी 03/11/2015 0.34 Click here to Download PDF
8 वाहनचालक अनुज्ञप्ती जारी 03/11/2015 1.51 Click here to Download PDF
9 संकीर्ण 03/11/2015 0.67 Click here to Download PDF
10 वाहतूक नियंत्रण 03/11/2015 1.22 Click here to Download PDF
12
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.