मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
24 x 7 नागरी संपर्क केंद्र : 1800 120 8040 (टोल फ्री)

कायदे आणि नियम

क्रमांकविषयदिनांकआकार (MB)डाऊनलोड
1 आकर्षक क्रमांक बाबत महाराष्ट्र मोटर वाहन नियम, १९८९ च्या ५४-अ 26/09/2022 1.32 Click here to Download PDF
2 रस्त्यावरील वाहतुकीचे नियम 20/02/2017 0.04 Click here to Download PDF
3 महाराष्ट्र मोटर वाहन नियम, १९८९ च्या ५४-अ 09/12/2020 0.89 Click here to Download PDF
4 अपघातग्रस्थासाठी मदददूत 06/11/2018 0.36 Click here to Download PDF
5 Maharashtra City Taxi Rule 04th March 2017 04/03/2017 4.39 Click here to Download PDF
6 मोटार वाहन अधिनियम, 1988 01/01/2016 0.98 Click here to Download PDF
7 केंद्रीय मोटार वाहन नियम, 1989 01/01/2016 1.38 Click here to Download PDF
8 महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम, 1989 01/01/2016 1.04 Click here to Download PDF
9 महाराष्ट्र मोटर वाहन कर अधिनियम 01/01/2016 22.21 Click here to Download PDF
10 महाराष्ट्र मोटार वाहन कर नियम, 1959 01/01/2016 0.62 Click here to Download PDF
12
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.