मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
24 x 7 नागरी संपर्क केंद्र : 1800 120 8040 (टोल फ्री)

Taxi Auto Fare Committee Report 2017

क्रमांकविषयदिनांकआकार (MB)डाऊनलोड
1 खटुआ समिती अहवालाचा भाग 3 19/03/2018 66.37 Click here to Download PDF
2 खटुआ समिती अहवालाचा भाग 2 19/03/2018 6.79 Click here to Download PDF
3 खटुआ समिती अहवालाचा भाग 1 19/03/2018 5.53 Click here to Download PDF
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.