मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
मदत केंद्र: 022-62426666

ऑटो रिक्षा परमिट धारकांचा तपशील

क्रमांकविषयदिनांकआकार (MB)डाऊनलोड
1 ऑटो रिक्षा परमिट धारकांचा तपशील 29/09/2017 18.57 Click here to Download PDF
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.