मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
मदत केंद्र: 022-62426666

हॅकॆथॉन

क्रमांकविषयदिनांकआकार (MB)डाऊनलोड
1 हॅकॆथॉन वेळापत्रक (मराठी) 17/02/2018 0.12 Click here to Download PDF
2 हॅकॆथॉन वेळापत्रक (इंग्रजी) 17/02/2018 0.20 Click here to Download PDF
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.