मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
24 x 7 नागरी संपर्क केंद्र : 1800 120 8040 (टोल फ्री)

सादरीकरणे

क्रमांकविषयदिनांकआकार (MB)डाऊनलोड
1 रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय सादरीकरण ​ 22/03/2017 2.51 Click here to Download PDF
2 महामार्ग पोलीस सादरीकरण 22/03/2017 2.03 Click here to Download PDF
3 सह पोलीस आयुक्त वाहतूक ​सादरीकरण 22/03/2017 3.74 Click here to Download PDF
4 महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ 22/03/2017 3.87 Click here to Download PDF
5 ​​महाराष्ट्र राज्य ​मार्ग परिवहन महामंडळ 22/03/2017 1.40 Click here to Download PDF
6 सादरीकरण बेस्ट 22/03/2017 3.39 Click here to Download PDF
7 हेल्थ डिपार्टमेंट 22/03/2017 0.23 Click here to Download PDF
8 NHAI सादरीकरण 22/03/2017 1.35 Click here to Download PDF
9 परिवहन 22/03/2017 0.98 Click here to Download PDF
10 जनआक्रोश ​एन जी ओ ​ 21/03/2017 40.73 Click here to Download PDF
12
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.