मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
24 x 7 नागरी संपर्क केंद्र : 1800 120 8040 (टोल फ्री)

​परस्पर वाहतूक करार

क्रमांकविषयदिनांकआकार (MB)डाऊनलोड
1 गुजरात राज्याच्या प्रतिस्वाक्षरीकरिता शिफारसपत्र. 24/12/2019 0.79 Click here to Download PDF
2 परस्पर वाहतूक करार महाराष्ट्र आणि कर्नाटक 22/02/2018 7.15 Click here to Download PDF
3 परस्पर वाहतूक करार महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश 22/02/2018 12.97 Click here to Download PDF
4 परस्पर वाहतूक करार 18/02/2017 30.14 Click here to Download PDF
5 गुजरात राज्याच्या प्रतिस्वाक्षरीकरिता शिफारसपत्र 14/12/2021 1.16 Click here to Download PDF
6 महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश पारस्परिक करार 07/08/2019 0.75 Click here to Download PDF
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.