मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
24 x 7 नागरी संपर्क केंद्र : 1800 120 8040 (टोल फ्री)

अर्ज

क्रमांकविषयदिनांकआकार (MB)डाऊनलोड
1 Form C. R. Tem A. – Application for Temporary Registration 03/11/2015 0.01 Click here to Download PDF
2 FORM 1 - Application-cum-decalration as to physical fitness 03/11/2015 0.01 Click here to Download PDF
3 FORM 1A - Medical Certificate 03/11/2015 0.01 Click here to Download PDF
4 FORM 2 - Application for the grant of Learner's License 03/11/2015 0.12 Click here to Download PDF
5 FORM 4 - Application for License to drive a vehicle 03/11/2015 0.01 Click here to Download PDF
6 FORM 4A - Application Form For International Driving Permit 03/11/2015 0.05 Click here to Download PDF
7 FORM 8 - Application for the addition of new class of vehicles to a Driving License 03/11/2015 0.00 Click here to Download PDF
8 FORM 9 - Application for the renewel of driving License 03/11/2015 0.01 Click here to Download PDF
9 FORM 20 - Application For Registration of a Motor Vehicle 03/11/2015 0.01 Click here to Download PDF
10 FORM 26 - Intimation of loss or destruction etc. of the certificate of registration and application For the issue of Duplicate Certificate Of Registration 03/11/2015 0.01 Click here to Download PDF
12345
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.