मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
Call Us : 8390300300 / 18002339985
               0253-2226100 / 0253-6642300

​औरंगाबाद केंद्र ​

क्रमांकविषयदिनांकआकार (MB)डाऊनलोड
1 विभागीय परीक्षा-2016 निकाल - मुखपृष्ठ 14/02/2017 0.46 Click here to Download PDF
2 विभागीय परीक्षा-2016 निकाल - १ 14/02/2017 0.88 Click here to Download PDF
3 विभागीय परीक्षा-2016 निकाल - २ 14/02/2017 0.86 Click here to Download PDF
4 विभागीय परीक्षा-2016 निकाल - ३ 14/02/2017 0.83 Click here to Download PDF
5 विभागीय परीक्षा-2016 निकाल - ४ 14/02/2017 0.44 Click here to Download PDF
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.