मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
24 x 7 नागरी संपर्क केंद्र : 1800 120 8040 (टोल फ्री)

अहवाल आणि सांख्यिकी

क्रमांकविषयदिनांकआकार (MB)डाऊनलोड
1 Transport Statistical Activity 2017-18 29/06/2019 0.19 Click here to Download PDF
2 महाराष्ट्र मोटार वाहन सांख्यिकी 2016-17 29/06/2018 1.98 Click here to Download PDF
3 नवीन वाहन नोंदणी 1997-98 ते 2016-17 29/06/2018 0.61 Click here to Download PDF
4 एकूण रस्त्यावर वापरात असणारी वाहन संख्या ३१ मार्च २०१७ अखेर पर्यंत 29/06/2018 0.54 Click here to Download PDF
5 परिवहन कामकाजाची सांख्यिकी माहिती 29/06/2018 0.39 Click here to Download PDF
6 सांख्यिकीय माहिती 2022-23 23/08/2023 1.25 Click here to Download PDF
7 सांख्यिकीय माहिती 2021-22 23/08/2023 1.05 Click here to Download PDF
8 सांख्यिकीय माहिती 2020-21 23/08/2023 1.82 Click here to Download PDF
9 सांख्यिकीय माहिती 2019-20 23/08/2023 2.10 Click here to Download PDF
10 सांख्यिकीय माहिती 2018-19 23/08/2023 1.56 Click here to Download PDF
123
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.