मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
मदत केंद्र: 022-62426666

प्रकाशन

क्रमांकविषयदिनांकआकार (MB)डाऊनलोड
1 महाराष्ट्र मोटार वाहन सांख्यिकी 2016-17 29/06/2018 1.98 Click here to Download PDF
2 नवीन वाहन नोंदणी 1997-98 ते 2016-17 29/06/2018 0.61 Click here to Download PDF
3 एकूण रस्त्यावर वापरात असणारी वाहन संख्या ३१ मार्च २०१७ अखेर पर्यंत 29/06/2018 0.54 Click here to Download PDF
4 परिवहन कामकाजाची सांख्यिकी माहिती 29/06/2018 0.39 Click here to Download PDF
5 Maharashtra Transport Statistics-2014-15 16/02/2017 3.03 Click here to Download PDF
6 Maharashtra Transport Statistics-2013-14 16/02/2017 31.31 Click here to Download PDF
7 Maharashtra Transport Statistics-2012-13 13/02/2017 1.16 Click here to Download PDF
8 महाराष्ट्र मोटार वाहन सांख्यिकी २०१५-१६ 09/03/2017 2.05 Click here to Download PDF
9 31 मार्च 2013 ते 2017 पर्यंत कार्यालय आणि इंधन निहाय एकूण वाहन संख्या 06/07/2018 0.37 Click here to Download PDF
10 2012-13 ते 2016-17 दरम्यान कार्यालय आणि ईंधन निहाय नवीन वाहन नोंदणी 06/07/2018 0.37 Click here to Download PDF
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.