मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
Call Center: 022-62426666

प्रकाशन

क्रमांकविषयदिनांकआकार (MB)डाऊनलोड
1 परिवहन कामकाजाची सांख्यिकी माहिती 26/09/2017 1.98 Click here to Download PDF
2 एकूण रस्त्यावर वापरात असणारी वाहन संख्या ३१ मार्च २०१७ अखेर 19/09/2017 2.70 Click here to Download PDF
3 ​नवीन वाहन नोंदणी २००० ०१ ते २०१६ १७ 19/09/2017 2.81 Click here to Download PDF
4 Maharashtra Transport Statistics-2014-15 16/02/2017 3.03 Click here to Download PDF
5 Maharashtra Transport Statistics-2013-14 16/02/2017 31.31 Click here to Download PDF
6 Maharashtra Transport Statistics-2012-13 13/02/2017 1.16 Click here to Download PDF
7 महाराष्ट्र मोटार वाहन सांख्यिकी २०१५-१६ तात्पुरती 09/03/2017 2.05 Click here to Download PDF
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.