मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
Call Us : 8390300300 / 18002339985
               0253-2226100 / 0253-6642300

प्रकाशन

क्रमांकविषयदिनांकआकार (MB)डाऊनलोड
1 Maharashtra Transport Statistics-2014-15 16/02/2017 3.03 Click here to Download PDF
2 Maharashtra Transport Statistics-2013-14 16/02/2017 31.31 Click here to Download PDF
3 Maharashtra Transport Statistics-2012-13 13/02/2017 1.16 Click here to Download PDF
4 महाराष्ट्र मोटार वाहन सांख्यिकी २०१५-१६ तात्पुरती 09/03/2017 2.05 Click here to Download PDF
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.