मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
24 x 7 नागरी संपर्क केंद्र : 1800 120 8040 (टोल फ्री)

विभाग परीक्षा परिणाम

क्रमांकविषयदिनांकआकार (MB)डाऊनलोड
1 लिपिक विभाग परीक्षा निकाल 2015 30/12/2015 1.67 Click here to Download PDF
2 लिपीक विभागीय परीक्षा 2019 निकाल 27/12/2019 4.23 Click here to Download PDF
3 लिपीकवर्गीय कर्मचाऱ्याची सेवा प्रवेशोत्तर विभागीय परीक्षा निकाल - 2022 (सर्व केंद्र) 21/07/2022 3.52 Click here to Download PDF
4 लिपिक विभाग परीक्षा निकाल 2014 21/02/2015 6.60 Click here to Download PDF
5 लिपीकवर्गीय कर्मचाऱ्याची सेवा प्रवेशोत्तर विभागीय परीक्षा निकाल - 2023 (नागपूर केंद्र) 14/05/2024 0.38 Click here to Download PDF
6 लिपीकवर्गीय कर्मचाऱ्याची सेवा प्रवेशोत्तर विभागीय परीक्षा निकाल - 2023 (छत्रपती संभाजी नगर केंद्र) 14/05/2024 0.89 Click here to Download PDF
7 लिपीकवर्गीय कर्मचाऱ्याची सेवा प्रवेशोत्तर विभागीय परीक्षा निकाल - 2023 (पुणे केंद्र) 14/05/2024 0.56 Click here to Download PDF
8 लिपीकवर्गीय कर्मचाऱ्याची सेवा प्रवेशोत्तर विभागीय परीक्षा निकाल - 2023 (ठाणे केंद्र) 14/05/2024 1.29 Click here to Download PDF
9 लिपीकवर्गीय कर्मचाऱ्याची सेवा प्रवेशोत्तर विभागीय परीक्षा निकाल - 2020 (नागपूर केंद्र) 07/06/2021 1.69 Click here to Download PDF
10 लिपीकवर्गीय कर्मचाऱ्याची सेवा प्रवेशोत्तर विभागीय परीक्षा निकाल - 2020 (औरंगाबाद केंद्र) 07/06/2021 2.66 Click here to Download PDF
12
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.