मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
मदत केंद्र: 022-62426666

अनुकंपा नियुक्ती प्रतिक्षा यादी

क्रमांकविषयदिनांकआकार (MB)डाऊनलोड
1 अनुकंपा नियुक्ती प्रतिक्षा यादी 2017 29/04/2017 0.24 Click here to Download PDF
2 अनुकंपा नियुक्ती प्रतिक्षा यादी 31.01.2018 27/02/2018 0.28 Click here to Download PDF
3 अनुकंपा नियुक्ती प्रतिक्षा यादी 01.10.2018 16/10/2018 0.26 Click here to Download PDF
4 अनुकंपा नियुक्ती प्रतिक्षा यादी 30.09.2017 10/10/2017 0.23 Click here to Download PDF
5 अनुकंपा नियुक्ती प्रतिक्षा यादी 31.03.2018 09/04/2018 0.25 Click here to Download PDF
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.