मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
Call Us : 8390300300 / 18002339985
               0253-2226100 / 0253-6642300

अद्ययावत बातम्या

क्रमांकविषयदिनांकआकार (MB)डाऊनलोड
1 माईलस्टोन मासिकातील मा . परिवहन आयुक्तांची मुलाखात 15/05/2017 2.60 Click here to Download PDF
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.