मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
Call Center: 022-62426666

प्रसिद्धीपत्रक

क्रमांकविषयदिनांकआकार (MB)डाऊनलोड
1 नवीन फ्रँकिंग मशीन खरेदी 04/08/2017 0.24 Click here to Download PDF
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.