मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
24 x 7 नागरी संपर्क केंद्र : 1800 120 8040 (टोल फ्री)

प्रादेशिक कार्यालये

अद्ययावत परिवहन आयुक्त कार्यालय, प्रा प कार्या लय / उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांचे पत्ते,‍ टेलिफोन क्रमांक व ई-मेल आयडी साठी येथे क्लिक करा

या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.