मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
मदत केंद्र: 022-62426666

कायदे आणि नियम

क्रमांकविषयदिनांकआकार (MB)डाऊनलोड
1 रस्त्यावरील वाहतुकीचे नियम 20/02/2017 0.04 Click here to Download PDF
2 अपघातग्रस्थासाठी मदददूत 06/11/2018 0.36 Click here to Download PDF
3 मोटार वाहन अधिनियम, 1988 01/01/2016 0.98 Click here to Download PDF
4 केंद्रीय मोटार वाहन नियम, 1989 01/01/2016 1.38 Click here to Download PDF
5 महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम, 1989 01/01/2016 1.04 Click here to Download PDF
6 महाराष्ट्र मोटर वाहन कर अधिनियम 01/01/2016 22.21 Click here to Download PDF
7 महाराष्ट्र मोटार वाहन कर नियम, 1959 01/01/2016 0.62 Click here to Download PDF
8 मुंबई मोटार वाहन प्रवासी कर अधिनियम, 1958 01/01/2016 2.87 Click here to Download PDF
9 मुंबई मोटार वाहन प्रवासी नियम, 1959 01/01/2016 1.88 Click here to Download PDF
10 शालेय व्यवस्थापन यंत्रणा 01/01/2016 1.28 Click here to Download PDF
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.