मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
मदत केंद्र: 022-62426666

पथचिन्हे

अधिक माहितीसाठी चिन्हे क्लिक करा

Mandatory Signs

Informatory Signs

Cautionary Signs

 
 
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.