मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
24 x 7 नागरी संपर्क केंद्र : 1800 120 8040 (टोल फ्री)

Reflectors and Reflective Tapes product cost sheet

क्रमांकविषयदिनांकआकार (MB)डाऊनलोड
1 परावर्तक, रिप्लेक्टीव्ह टेप्स आणि मागील बाजूस रियर माकिंग प्लेट/टेप बसविणेबाबत. 16/06/2021 0.98 Click here to Download PDF
2 परावर्तक, रिप्लेक्टीव्ह टेप्स आणि मागील बाजूस रियर माकिंग प्लेट/टेप बसविणेबाबत. 13/07/2021 0.45 Click here to Download PDF
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.