मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
24 x 7 नागरी संपर्क केंद्र : 1800 120 8040 (टोल फ्री)

व्हीआयपी नंबर नोंदणी

अटी

  • महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम १९८९ च्या नियम आर ५४ अंतर्गत, ५ फेब्रु. २००२ पासून कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत नव्या व्हीआयपी क्रमांकासाठीचे अर्ज स्वीकारले जातील.
  • व्हीआयपी नोंदणी क्रमांक मंजूर झाल्यानंतर त्याच दिवशी किंवा दुसऱ्या दिवशी सकाळी १०:०० ते दु. २:३० या रोख भरणा अवधीत विहित शुल्क भरावे.
  • एकापेक्षा जास्त अर्जदारांनी एकाच नोंदणी क्रमांकाची मागणी केल्यास लिलावाव्दारे तो नोंदणी क्रमांक प्रदान केला जाईल.
  • अशा क्रमांकाचे आरक्षण कायम राहील, मात्र ते केवळ ३० दिवसांसाठी वैध राहील.
  • मुख्य प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात बिगर परिवहन मालिकेतील संबंधित लिपिक कोऱ्या कागदावरील सर्व अर्ज स्वीकारेल.
  • सर्व व्हीआयपी नोंदणी क्रमांकाचे तपशील आणि त्यासाठीचे शुल्क पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.
  • व्हीआयपी नोंदणी क्रमांकाची यादी आणि त्यासाठीचे शुल्क येथे पाहा
Registration Marks Other than two and three wheelers and Transport vehicles Two and three wheelers and Transport vehicles
0001 *3,00,000  50,000
0009, 0099, 0786, 0999, 9999 1,50,000 20,000
0111, 0222, 0333, 0444, 0555, 0666, 0777, 0888, 1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888 70,000 15,000
0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0010, 0011, 0022, 0033, 0044, 0055, 0066, 0077, 0100, 0123, 0234, 0345, 0456, 0500, 0505, 0567, 0678, 0789, 0900, 1000, 1001, 1234, 1515, 1818, 2345, 2525, 2727, 3456, 3636, 4545, 4567, 5000, 5454, 5678, 6363, 6789, 7007, 7272, 8181, 9000, 9009, 9090. 50,000 10,000
0088, 0101, 0200, 0202, 0300, 0303, 0400, 0404, 0600, 0606, 0700, 0707,  0800, 0808, 0909, 1010, 1011, 1100, 1112, 1200, 1212, 1213, 1221, 1300, 1313, 1314, 1331, 1400, 1414, 1415, 1500, 1516, 1600, 1616, 1617, 1700,  1717, 1718, 800, 1819, 1900, 1919,  1920, 2000, 2002, 2020, 2021, 2100, 2121, 2122, 2223, 2300, 2323, 2324, 2400, 2424, 2425, 2500, 2526, 2600, 2626, 2627, 2700, 2728, 2800, 2828, 2829, 2900, 2929, 2930, 3000, 3003, 3030, 3031, 3100, 3131, 3132, 3200, 3232, 3233, 3300, 3334, 3400, 3434, 3435, 3500, 3535, 3536, 3600, 3637, 3700, 3737, 3738, 3800, 3838, 3839, 3900, 3939, 3940, 4000, 4004, 4040, 4041, 4100, 4141, 4142, 4200, 4242, 4243, 4300, 4343, 4344, 4400, 4445, 4500, 4546, 4600, 4646, 4647, 4700, 4747, 4748, 4800, 4848, 4849, 4900, 4949, 4950, 5005, 5050, 5051, 5100, 5151, 5152, 5200, 5252, 5253, 5300, 5353, 5400, 5455, 5500, 5556, 5600, 5656, 5657, 5700, 5757, 5758, 5800, 5858, 5859, 5900, 5959, 5960, 5995, 6000, 6060, 6061, 6100, 6161, 6162, 6200, 6262, 6263, 6300, 6364, 6400, 6464, 6465, 6500, 6565, 6566, 6600, 6667, 6700, 6767, 6768, 6800, 6868, 6869, 6969, 6900, 6970, 7000, 7070, 7071, 7080, 7100, 7172, 7200, 7273, 7300, 7373, 7374, 7400, 7474, 7475, 7500, 7575, 7576, 7600, 7676, 7677, 7700, 7778, 7800, 7878, 7879, 7900, 7979, 8000, 8008, 8080, 8081, 8100, 8132, 8200, 8282, 8283, 8300, 8383, 8384, 8400, 8484, 8485, 8500, 8585, 8536, 8600, 8686, 8687, 8700, 8787, 8788, 8800, 8889, 8900, 8989, 8990, 9091, 9100, 9191, 9192, 9200, 9292, 9293, 9300, 9393, 9394, 9400, 9494, 9495, 9500, 9595, 9596, 9600, 9696, 9697, 9700, 9797, 9798, 9800, 9898, 9899, 9900.  15,000 5,000
Additional charge for any number, more than 1000 from the last serial number. 7,500 5,000
Additional charge for any number which is a non-serial number i.e. jumping number up to 1000. 5,000 3,000
*( In case of jurisdiction of Registration Authorities in Mumbai City, Mumbai suburban, Thane, Raigad, Pune, Aurangabad, Nagpur, Kolhapur, Nashik Districts – Rs. 4,00,000)

* सर्व व्हीआयपी नोंदणी क्रमांकाचे तपशील आणि त्यासाठीचे शुल्क पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.