मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
मदत केंद्र: 022-62426666

महत्वाच्या व्यक्ती

 • माननीय मुख्यमंत्रीश्री देवेंद्र फडणवीस
  माननीय मुख्यमंत्री
 • मा. मंत्री परिवहन व खार जमीन विकास ,
महाराष्ट्र राज्यश्री दिवाकर रावते
  मा. मंत्री परिवहन व खार जमीन विकास , महाराष्ट्र राज्य
 • मा. राज्यमंत्री सार्वजनिक आरोग्य, परिवहन, कामगार, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्यश्री विजय देशमुख
  मा. राज्यमंत्री सार्वजनिक आरोग्य, परिवहन, कामगार, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य
 • प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य श्री आशिष कुमार सिंह, भा. प्र. से.
  प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य
 • परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्यश्री शेखर चन्ने, भा. प्र. से.
  परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य
Information not Available !!!