मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
मदत केंद्र: 022-62426666

महत्वाच्या व्यक्ती

  • प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य श्री आशिष कुमार सिंह, भा. प्र. से.
    प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य
  • परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्यश्री शेखर चन्ने, भा. प्र. से.
    परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य