मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
24 x 7 नागरी संपर्क केंद्र : 1800 120 8040 (टोल फ्री)

महत्वाच्या व्यक्ती

  • अपर मुख्य सचिव (परिवहन आणि बंदरे
),महाराष्ट्र राज्य श्री आशिष कुमार सिंह, भा. प्र. से.
    अपर मुख्य सचिव (परिवहन आणि बंदरे ),महाराष्ट्र राज्य
  • परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्यश्री डॉ.अविनाश ढाकणे, भा.प्र.से.
    परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य