मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
Call Us : 8390300300 / 18002339985
               0253-2226100 / 0253-6642300

महत्वाच्या व्यक्ती

 • माननीय मुख्यमंत्रीश्री देवेंद्र फडणवीस
  माननीय मुख्यमंत्री
 • मा. मंत्री परिवहन व खार जमीन विकास ,
महाराष्ट्र राज्यश्री दिवाकर रावते
  मा. मंत्री परिवहन व खार जमीन विकास , महाराष्ट्र राज्य
 • मा. राज्यमंत्री सार्वजनिक आरोग्य, परिवहन, कामगार, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्यश्री विजय देशमुख
  मा. राज्यमंत्री सार्वजनिक आरोग्य, परिवहन, कामगार, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य
 • प्रधान सचिव ( परिवहन)
महाराष्ट्र राज्यश्री मनोज सौनिक, भा.प्र.से
  प्रधान सचिव ( परिवहन) महाराष्ट्र राज्य
 • परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्यश्री प्रवीण गेडाम, भा.प्र.से
  परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य