मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
24 x 7 नागरी संपर्क केंद्र : 1800 120 8040 (टोल फ्री)

महत्वाच्या व्यक्ती

  • प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य श्री आशिष कुमार सिंह, भा. प्र. से.
    प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य
  • परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्यश्री शेखर चन्ने, भा. प्र. से.
    परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य